O MNIE

Ks. prof. UR dr hab. Józef Błażej Łach urodził się                   dn. 28 kwietnia 1948 r. w Gorzkowie koło Bochni. Po maturze w 1966 r. w Bochni wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie i po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych został wyświęcony na kapłana w 1972 r.ks profesor

Ks.  Józef Łach chciał być kapłanem od dzieciństwa, służąc do Mszy św. w kościele św. Mikołaja w Bochni, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej jak i później do Liceum Ogólnokształcącego. W Seminarium Duchownym marzył, aby nie tylko być kapłanem, ale i naukowcem. Móc studiować Biblię i czytać ją w oryginalnych językach oraz patrzeć na nią z bliska nie tylko jako zwykły zjadacz chleba, ale jako kapłan i profesor móc nią karmić siebie przez studia biblijne, później studentów – przyszłych kapłanów i świeckich. Jego stryj śp. ks. prof. dr hab. Stanisław Łach (1906 – 1983) zachęcając przyszłych kapłanów jako wicerektor WSD w Tarnowie, a później jako profesor i wykładowca KUL-u oraz konsultor Papieskiej Komisji Biblijnej często powtarzał w luźnej rozmowie alumnom i księżom: „profesorem trudno zostać, ale łatwo być”.

Kontynuował studia w Lublinie (KUL), w Krakowie (PAT) i w Warszawie (ATK), gdzie habilitował się na podstawie monografii; „Bóg-Zbawca w biblijnych opowiadaniach o Elizeuszu” (Szczecin-Warszawa 1987, ss. 1-241).

Pracował na wielu placówkach duszpasterskich w diecezji tarnowskiej w latach 1972-1985 (w Porębie Radlnej, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Trzetrzewinie, Ołpinach) i poza diecezją jako profesor biblistyki w Seminarium Duchownym w Szczecinie i w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK.

Od 1989 do 1996 pracował  w duszpasterstwie i studiował w Austrii. W latach 1996-1999 był wykładowcą Pisma św. WSD u oo. Karmelitów Bosych i na Wydziale Filozoficznym oo. Jezuitów w Krakowie. Od 1 października 1999 r. pełni funkcję adiunkta w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianurn” w Krakowie. Od 2001 r. stał się wykładowcą w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, a następnie w Instytucie Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie został mianowany profesorem nadzwyczajnym i wykładowcą antropologii kulturowej, etyki oraz pedagogiki małżeństwa i rodziny oraz kierownikiem Zakładu Teorii Wychowania. Wykładał również Stary Testament w WSD w Tuchowie u OO. Redemptorystów i dla licencjuszy w Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w sekcji w Tarnowie (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Napisał około 100 artykułów i recenzji, a także jest autorem wielu książek (np.: „Z myślą o rodzinie”, Tarnów 1985, „Ewangelie wczoraj i dziś”, Rzeszów 2002). Publikacje autora idą w trzech kierunkach; pierwszy to monograficzne zainteresowania głównie Księgami Królów i Psalmów, drugi to zagadnienia dotyczące teologii i antropologii biblijnej w całym Piśmie Św. Wreszcie trzeci, to popularyzacja Biblii czyli tzw. apostolstwo biblijne.

Prowadząc seminaria naukowe wypromował ponad 100 magistrów i licencjatów, a do następnych ok. 100 prac napisał recenzje. Prowadząc gościnnie w Instytucie Nauk Biblijnych KUL: Wydział Teologiczny, seminarium biblijne pod jego kierunkiem napisał pracę doktorską ks. mgr. lic. P. Mierzwa z Rzeszowa.

Na 15-lecie kapłaństwa otrzymał obraz Pana Jezusa Miłosiernego, z napisem Jezu Ufam Tobie, który zapoczątkował utworzenie kaplicy i willi Porcjunkula, koło zabytkowej kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Bochni, gdzie ks. prof. Łach pragnie spędzić resztę życia aż do szczęśliwej śmierci.